Middenkoch – Robertkoch

Middenkoch – Robertkoch, transformatie (2x) van bedrijfsruimtes naar 14 appartementen